Corona-info
 
 

 

Corona-Draaiboek

Vzw a2o / Amana Dance Theatre doet de volgende inspanningen om de dans-lessen in deFeniks, Deurneleitje 6, Mortsel optimaal te laten verlopen en besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij volgen daarbij de richtlijnen van Danspunt, koepelvereniging voor amateurdans in Vlaanderen.
Dans ligt op het raakvlak van cultuur en sport; richtlijnen uit beide sectoren werden in het draaiboek verwerkt.

1. Aard van de activiteit

Buikdans, Maghrebdans en Energy & Flow zijn dans- bewegingsvormen zonder noodzakelijk fysiek contact. Afstand tussen deelnemers kan in principe gegarandeerd worden.

2. Deelnamevoorwaarden

 • Deelnemen aan de activiteiten kan enkel wie niet ziek is, was of in zijn naaste omgeving mogelijke besmette personen heeft.

Mogen tijdelijk niet deelnemen aan de activiteit: 

 • Wie ziek is.
 • Wie de laatste 7 dagen klachten heeft gehad die aan een COVID-infectie doen denken. 
 • Wie de laatste 7 dagen in de naaste omgeving (partner, gezin) in contact geweest is met personen die ziek zijn of ziektesymptomen vertonen.
 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
  Alleen wie vooraf ingeschreven is én betaald heeft, kan deelnemen.
  Betaling gebeurt enkel per overschrijving.

3. Organisatie

 • De verplicht aanwezige begeleider/lesgever is Vera Van den Berghe of een door haar aangeduide vervanger. 
 • Er wordt minimaal 10m² per persoon voorzien tijdens de lessen. Er worden maximaal 10 deelnemers per les toegelaten.
 • Onderweg naar deFenix gelden alle regels voor de openbare ruimte.
 • Deelnemers betreden ten vroegste 10 minuten voor aanvang van de les deFenix. Wie te vroeg is wacht buiten, met inachtneming van alle veiligheidsregels.
 • Na de les wordt het gebouw meteen, en op een veilige manier, verlaten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in heel deFenix: foyer, gangen en toiletten. Het mondmasker mag uit tijdens de les, en wordt terug opgezet vooraleer het leslokaal te verlaten.
 • In de gangen van deFenix houdt iedereen rechts en geeft voorrang aan wie naar buiten gaat. Iedereen geeft de ander voldoende tijd en afstand om rustig het leslokaal binnen of buiten te stappen.
 • In het leslokaal gelden volgende regels:
  • Deelnemers komen zoveel mogelijk ‘gekleed voor de les’.
  • Meegebrachte spullen worden zover mogelijk opgeborgen in een afsluitbare zak.
  • In het lokaal zijn de dansplaatsen aangeduid, evenals de plaatsen waar deelnemers hun spullen mogen neerleggen.
  • Bij het binnenkomen duidt de lesgeefster aan hoe en naar welke ‘spullen-plek’ de deelnemers moeten lopen. Van daaruit lopen ze naar de dichtstbijzijnde ‘dans-plek’.
  • Het is niet toegelaten om tijdens de lessen vrij rond te lopen of van plaats te veranderen, ook niet om te drinken. Tijdens de lessen van 2 uur zal er een ‘drinkmoment’ georganiseerd worden. Deelnemers brengen hun eigen water mee.
  • Iedereen bewaart een afstand van minstens 1,5 m t.o.v. elkaar.
 • Toiletbezoek wordt zoveel mogelijk vermeden. Er mogen niet meer dan 3 personen tegelijk in de toiletruimte zijn. Na het toiletbezoek worden de handen gewassen.

4. Hygiënemaatregelen

Vzw a2o / Amana Dance Theatre zorgt dat het les-lokaal zo goed mogelijk verlucht wordt vóór, tijdens en na de les, en voorziet ook ontsmettingsmiddel aan de inkom van het leslokaal.

 • Blijf thuis als je ziek bent, mogelijke symptomen van een besmettelijke ziekte hebt, of in nauw contact bent / geweest bent met iemand die ziek is of symptomen vertoont.
 • Houd minstens 1,5 m afstand. 
 • Ga zo mogelijk thuis en vooraf naar het toilet.
 • Was je handen voor je thuis vertrekt.
 • Ontsmet je handen bij het betreden van het leslokaal.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbaar zakje die je zelf meebrengt.
 • Zweet je veel? Breng een zweetband of –doekje mee, en hou het bij.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan. 
 • Vermijd fysiek contact met anderen. 

5. Communicatie

 • Aanspreekpunt vóór, tijdens en na de activiteit: Vera Van den Berghe, a@buikdans.net,
  0494 12 12 80
 • Een registratiesysteem houdt volgende gegevens van de deelnemers bij: naam, adres, telefoonnummer. De gegevens worden bewaard tot 14 kalenderdagen na de gevolgde lessen. Door in te schrijven geven deelnemers hiervoor uitdrukkelijk toestemming. Wie dit weigert kan de lessen niet volgen. 
 • Wie binnen een week na de les ziek wordt, meldt dit aan vzw a2o / Amana Dance Theatre zodat de nodige medewerking kan verleend  worden aan contact tracing.
 • Lessen die geannuleerd worden door Corona-maatregelen worden vervangen door online lessen. Niet gebruikte les-credits kunnen doorgeschoven of terugbetaald worden.

 

laatste update: 11/09/2020

 

Voorbeeld Inschrijvings-mail

VOORNAAM EN NAAM:

ADRES:

TELEFOONNUMMER:

Deze gegevens mogen tot 14 dagen na de les(sen) waarvoor ik inschrijf bewaard worden in de registratie-lijst voor contact tracing.

O Ik heb ……… les-credits gekocht via overschrijving van € ………. op BE39 9799-8185-4819 van vzw a2o

O Ik kies voor actieve aanmelding: ik meld me vooraf aan ten laatste 1 dag voor elke les. Zonder voorafgaande aanmelding kan ik de les niet volgen.
. . Ik meld me aan voor een les .........................................................op (datum invullen): ...............................................

O Ik kies voor actieve afmelding. Ik meld mij nu in één keer aan voor alle lessen van de reeks(en):
. . O Buikdans op donderdag - najaar 2020
. . O Maghrebdans op donderdag - najaar 2020
. . O Energy & Flow op dinsdag - najaar 2020
. . O Online Buikdans op maandag - najaar 2020
. . O Basis Buikdans op dinsdag - najaar 2020
Indien ik een les niet kan volgen meld ik mij actief af, minstens 1 dag vooraf.

Ik heb het draaiboek gelezen en zal alle richtlijnen en instructies van de lesgeefster ivm Corona-veiligheid nauwkeurig navolgen.

 
 
poetry in motion / poëzie in beweging
 
home | ©2006 Philip Demeester & Amana Dance Theatre